Προσδιορίζοντας Εμπόδια στη Μάθηση: Υλικό στα Ελληνικά