ΚΥΚΛΗΣΙΣ

Η ΚΥΚΛΗΣΙΣ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων. Πρόκειται για έναν ενεργό φορέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ο οποίος εστιάζει στη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης και της δράσης, στη δια βίου μάθηση και στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Επιπλέον στόχος του φορέα είναι να φέρει ανθρώπους και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό σε επαφή, μαζί με επιχειρήσεις και εκπροσώπους της κοινωνίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Οι δραστηριότητές της είναι σχεδιασμός και εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση, δικτύωση, δημοσιεύσεις, εκστρατείες, διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών-πολιτιστικών εργαστηρίων, συμμετοχή και διοργάνωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών. Μαζί με τους συνεργάτες του ο φορέας δημιουργεί, οργανώνει και συντονίζει προγράμματα που αφορούν τη μη Τυπική εκπαίδευση ενηλίκων, την εκπαιδευτική πολιτική, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία.
Οι ομάδες-στόχοι στις οποίες απευθύνεται η ΚΥΚΛΗΣΙΣ είναι όλοι οι άνθρωποι με πνεύμα εθελοντισμού, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και γενικότερα όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι επιχειρήσεις, άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που μπορούν δυνητικά να επωφεληθούν από το έργο, τα προγράμματα και τις καλές πρακτικές που απορρέουν από την εφαρμογή τους, την έρευνα και τις λοιπές δραστηριότητες της ΚΥΚΛΗΣΙΣ.
Ο φορέας και το προσωπικό του έχουν συμμετάσχει και στο παρελθόν σε προγράμματα ευρωπαϊκής κινητικότητας (Comenius, Grundtvig, Leonardo).
Τέλος, είναι:
-Εθνικός εταίρος του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, ενός οργανισμού που στοχεύει στην κατάρτιση και την επιμόρφωση των ανέργων, των μεταναστών, ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
-Εθνικός εταίρος του LPFA-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, πρότυπο κέντρο Δια Βίου Μάθησης
-Εταίρος του Ελληνικού Δικτύου του Ευρομεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για το διαπολιτισμικό διάλογο
-Συμμετέχει στις εργασίες του Focus Group “Hard to reach learners”, εντός του Δικτύου NECE
Ιστοσελίδα: www.cyclisis.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *